Η Εθνική Βάση Δεδομένων για τις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων αναβαθμίζεται και η διακοπή της λειτουργίας της είναι προσωρινή.