Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων
Βάση Δεδομένων Παρακολούθησης Λειτουργίας

ΑνακοινωσειςΗ Ειδική Γραμματεία Υδάτων (Ε.Γ.Υ.) υποβάλει κάθε δύο χρόνια στην Ε.Ε. Εθνικές Εκθέσεις α) Παρακολούθησης Άρθρο 15, και β) Εφαρμογής Άρθρο 17, η υποβολή των οποίων αποτελεί υποχρέωση που απορρέει από την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ (Άρθρο 18).
 
Η Έκθεση Εφαρμογής του αρθ. 15 περιλαμβάνει στοιχεία σχετικά  με τη διαχείριση των αστικών λυμάτων των οικισμών που εμπίπτουν στις απαιτήσεις της Οδηγίας (με πληθυσμό αιχμής μεγαλύτερο των 2.000 ι.κ.)
 
Η Έκθεση Εφαρμογής του αρθ. 17 θα υποβληθεί για πρώτη φορά σε λεπτομερή δομή και ανάλυση  με  ονομαστική λίστα των οικισμών που δεν τελούν σε συμμόρφωση  με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ. Υπενθυμίζεται ότι η μη συμμόρφωση σημαίνει ότι οι οικισμοί δεν διαθέτουν δίκτυα αποχέτευσης σε ποσοστό >98% και αποδεδειγμένα λειτουργική  Ε.Ε.Λ., με συγκεκριμένο αριθμό σε σχέση με τη δυναμικότητα μετρήσεων εκροής εντός των ορίων της οδηγίας. Στην έκθεση του άρθρου 17 εκτός των άλλων στοιχείων πρέπει να δηλωθούν αναλυτικά οι Προϋπολογισμοί των απαιτούμενων έργων για την επίτευξη της συμμόρφωσης των οικισμών και τα χρονοδιαγράμματα ολοκλήρωσης αυτών των έργων.
 
Κατά συνέπεια η  ενημέρωση των καταχωρήσεων είναι επιβεβλημένη, καθώς διαφορετικά οι  Ε.Ε.Λ. παρουσιάζονται σε καθεστώς  μη συμμόρφωσης. Σε μια τέτοια περίπτωση εκκινείται Υπόθεση Παραβίασης της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας . 
 
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, όλες οι Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων  των οικισμών που εμπίπτουν  στις διατάξεις της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ πρέπει να ολοκληρώσουν την καταχώρησης των τεχνικών και λειτουργικών  δεδομένων τους για τα έτη 2016 και 2017.

 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΕΛ

 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΟΡΟ ΣΤΙΣ ΑΕΠΟ