Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων
Βάση Δεδομένων Παρακολούθησης Λειτουργίας

Επικοινωνια

ΥΠΕΚΑ - Ειδική Γραμματεία Υδάτων
Μ. Ιατρίδου 2 & Λεωφ. Κηφισίας
115 26  Αθήνα
Τηλ:  210 693 1250 - 1
Φαξ:  210 699 4355, 210 699 4357
Web: http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=347&language=el-GR
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info.egy@prv.ypeka.gr