Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων
Βάση Δεδομένων Παρακολούθησης Λειτουργίας

Γενικά
Φορέας: Δ.Ε.Υ.Α. - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΙΓΙΟΥ
Πρόγραμμα χρηματοδότησης κατασκευής - Π/Υ: ΟΠΑΑΦ-ENVIREG-3.815.000€
Ημ/νία ολοκλήρωσης κατασκευής: 1/8/2001
Ημ/νία έναρξης λειτουργίας: 1/9/2001
Ημ/νία λήξης Περιβαλλοντικών Όρων: 25/6/2018 - Κατεβάστε την Απόφαση Έγκρισης Π.Ο.

Επεκτάσεις & Αναβαθμίσεις
Έτος ολοκλήρωσης(Αύξουσα)
Τίτλος έργου
Πρόγραμμα χρηματοδότησης κατασκευής - Π/Υ
2015ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΙΓΙΟΥΕΠΠΕΡΑΑ/ΕΣΠΑ 2007-2013- 12.758.845,17€

Εξυπηρετούμενοι οικισμοί
Οικισμοί που εξυπηρετούνται από τον βιολογικό καθαρισμό μέσω δικτύου αποχέτευσης.
Οικισμός
Κωδικός
Πληθ. Αιχμής (Μ.Ι.Π.)(Φθίνουσα)
Ποσοστό % Δ.Α.
Τύπος δικτύου
ΑΙΓΙΟGR2320030127.500100Μικτό
ΑΚΡΑΤΑGR232004017.5340Χωριστικό
ΛΟΓΓΟΣGR232018113.5970Χωριστικό
ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΑGR232018152.7220Χωριστικό
ΡΟΔΟΔΑΦΝΗGR232018012.5370Χωριστικό
ΔΙΑΚΟΦΤΟGR232007012.3390Χωριστικό
  46.229  

Τα βοθρολύματα από τους παρακάτω οικισμούς μεταφέρονται στο βιολογικό καθαρισμό με βυτιοφόρα.
Οικισμός
Πληθ. Αιχμής (Μ.Ι.Π.)(Φθίνουσα)
Δεν υπάρχουν στοιχεία προς εμφάνιση
  

Συνδεδεμένες βιομηχανίες
Σύμφωνα με τον υπεύθυνο της εγκατάστασης, ο βιολογικός καθαρισμός δεν δέχεται και δεν επεξεργάζεται βιομηχανικά λύματα.

Εισερχόμενα φορτία
Δυναμικότητα κατασκευασμένης εγκατάστασης: 70.000 ι.κ.
Μέσο (Ετήσιος Μέσος Όρος) Μέγιστο
Συνολικό εισερχόμενο φορτίο στην Ε.Ε.Λ. (Kg BOD5/day): 1.450 2.100
Εισερχόμενο φορτίο από λύματα (Kg BOD5/day): 1.320 1.650
Εισερχόμενο φορτίο από βοθρολύματα (Kg BOD5/day): 130 450

Παροχή
Μέσο (Ετήσιος Μέσος Όρος) Μέγιστο
Συνολική εισερχόμενη παροχή στην Ε.Ε.Λ. (m3/day): 5.830 7.225
Εισερχόμενη παροχή λυμάτων (m3/day): 5.500 6.100
Εισερχόμενη παροχή βοθρολυμάτων (m3/day): 330 1.125

Γραμμή επεξεργασίας λυμάτων
  • Προεπεξεργασία
  • Δευτεροβάθμια
  • Απομάκρυνση Αζώτου
  • Απολύμανση
    • Χλωρίωση
Γραμμή επεξεργασίας ιλύος
  • Πάχυνση
  • Αφυδάτωση

Διάθεση επεξεργασμένης εκροής - Αποδέκτης
Κωδικός: GR2320030150
Ονομασία: ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ
Κατηγορία: Θάλασσα
Χαρακτηρισμός: Κανονικός

Επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων
Παροχή
(m3/έτος)
Σύνολο: -
Άρδευση: -
Βιομηχανία: -
Άλλη μέθοδος: -
Διάθεση παραγόμενης λυματολάσπης
Ξηρά Στερεά
(Kg DS/έτος)
Σύνολο: 230.000
Γεωργία - Έδαφος: -
Διάθεση σε ΧΥΤΑ: 230.000
Καύση: -
Άλλη μέθοδος: -

Ποσοστό στερεών της αφυδατωμένης λάσπης (%): 18

Έλεγχος λειτουργίας - Απαιτήσεις συμμόρφωσης
Ικανοποιούνται τα απαιτούμενα όρια εκροής από την εγκατάσταση; Λειτουργεί σωστά ο βιολογικός καθαρισμός;
Η Οδηγία 91/271/ΕΟΚ και η ΚΥΑ 5673/400/1997 θεσπίζουν τα κριτήρια και τις απαιτήσεις συμμόρφωσης.
Έτος(Φθίνουσα)
BOD5
COD
TSS
T-N
T-P
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011


Μετρήσεις - Αναλυτικά αποτελέσματα δειγματοληψιών
Η βάση δεδομένων της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων σας δίνει τη δυνατότητα να δείτε αναλυτικά τις μετρήσεις στην είσοδο και την έξοδο των βιολογικών καθαρισμών, όπως έχουν υποβληθεί από τον Υπεύθυνο Λειτουργίας της Ε.Ε.Λ.

Δείτε τα αναλυτικά αποτελέσματα των δειγματοληψιών...

Περισσότερες πληροφορίες
Όνομα αρχείου
Τίτλος
Τύπος αρχείου
Μέγεθος (bytes)
Δεν υπάρχουν στοιχεία προς εμφάνιση

Επικοινωνία
Υπεύθυνος λειτουργίας: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Φορέας: ΔΕΥΑ ΑΙΓΙΟΥ
Θέση: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Διεύθυνση: -
Τηλέφωνο: 2691021526
Fax: 2691020663
E-mail: deya02@otenet.gr